Drukuj
  1. W związku z kolejnymi obostrzeniami informuję, że

 

  1. Dzisiaj w ramach przygotowania tegorocznego Grobu Pańskiego dobrowolna zbiórka na kwiaty po Mszach świętych. BÓG zapłać.

 

  1. Okazja do Spowiedzi świętej w kościele
  1. Biuro parafialne

 

  1. ŚWIĘTE TRIDIUUM PASCHALNE

odbędzie się w wyjątkowych warunkach w kościele, kaplicy, na dworze

Różaniec święty w te Trzy święte dni o godz. 19:00

 

  1. Na prośbę Parafialnej Rady Duszpasterskiej podejmujemy przygotowania do transmisji z kościoła Triduum Paschalnego i Mszy świętej o godz. 9:00. Prosimy obserwować nasze parafialne media.

 

  1. Dobro pomocy

 

 Boże Ojcze Wszechmogący zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Matko Boża Różańcowa Kórnicka chroniąca nas przed koronawirusem módl się
za nami ze Wszystkimi Świętymi naszymi Patronami.

 

Z darem modlitwy i z prośbą o ten dar
Proboszcz Grzegorz

 

Słowo na dziś 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.
Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

 

Ewangelia według św. Marka