Drukuj
  1. Kalendarz liturgiczny
  1. Rodziców z kandydatami przygotowującymi się do Bierzmowania w naszej Parafii, tak jak to było zapowiadane od dwóch tygodni, zapraszam w ramach przygotowania liturgicznego /od dzisiejszej niedzieli przez cztery niedziele Adwentu/ do uczestnictwa we Mszy świętej dla Młodych w kościele w Kórniku o godz. 18:00
  1. Parafialna Pomoc Świąteczna do niedzieli 19 grudnia /włącznie/

 

  1. Roraty od poniedziałku do soboty
  1. Przed nami I czwartek, piątek i sobota miesiąca
  1. Krąg Biblijny z ks. prof. Januszem Nawrotem w czwartek o godz. 19:15 w Domu Parafialnym.                                                 
  2. Za tydzień niedziela modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dobrowolna zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. BÓG zapłać ofiarodawcom za wsparcie i modlitwę.

   

  8. Biuro parafialne

   

  9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej jest Przewodnik Katolicki z modlitewnikiem 5 minut z BOGIEM oraz Miesięcznik

 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Witkowskiego z Kórnika. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.

Z darem modlitwy i z prośbą o ten dar

Proboszcz Grzegorz

 SŁOWO NA DZIŚ

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia według św. Łukasza