PLAN KOLĘDY
w dniach 28-31 stycznia 2018 r.

Dzień

Ksiądz

godz.

Trasy

29.01.2018

Poniedziałek

Ks. Proboszcz

Ks. Szymon

15:30

15:30

Kórnik, ul. Mickiewicza – B. Naglewicz, F. Mendel

Kórnik, ul. Staszica 8 – J. Cieślewicz, J. Urbaniak

30.01.2018

Wtorek

Ks. Proboszcz

Ks. Szymon

15:30

15:30

Kórnik, ul. Krasickiego 5 od końca – K. Galiński,        A. Duszczak

Kórnik, ul. Krasickiego 9 od końca – M. Gubański,    A. Kuberacki

31.01.2018

Środa

Ks. Proboszcz

16:00

Kórnik, ul. Staszica 1 od końca – J. Lewandowski,

B. Kosierb

ZBIÓRKI

  • DLA MINISTRANTÓW OD VII KLASY I GIMNAZJUM W PIĄTEK po Mszy świętej wieczornej około g. 18:45. Strój roboczy-demontaż żłóbka i innych ozdób świątecznych.
  • DLA MINISTRANTÓW MŁODSZYCH W SOBOTĘ                O GODZ. 9:15 W DOMU PARAFIALNYM.