ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

20:30– 21:15 – Bracia Naglewicz

21:15– 22:00 – M. Szyc, K. Fludra

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, K. Galiński

9:00 – 9:30 – Bracia Bartkowiak

9:30 – 10:00 – N. Nowak, M. Grzybowski

10:00 – 10:30 – F. Mendel, S. Idkowski

10:30 – 11:00 – Bracia Kuberaccy

11:00 – 12:00 – J. Buszkiewicz, J. Lehmann

12:00 – 12:30 – A. Frąckowiak, A. Dominiak

12:30 – 13:30 – J. Lewandowski, J. Kaźmierczak

13:30 – 14:00 – F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

14:00 – 14:30 – A. Woźniczak, J. Faliszewski

14:30 – 15:00 – Bracia Suszka,

15:00 – 15:30 – S. Kozakiewicz, A. Bauer

15:30 – 16:00 – C. Dec, J. Cieślewicz  

16:00 – 17:00 – J. Iszkuło, M. Lester

17:00 – 18:00 – M. Gubański, W. Antoniak

18:00 – 19:00 – D. Jankowski, M. Żyto

19:00 – 19:30 – J. Urbaniak, I. Czarnecki

19:30-19:50 – J. Cepka, W. Zmuda

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.