Drukuj

WIELKA SOBOTA

WIGILIA PASCHALNA g. 20:00

Asysta: Wiktor Antoniak, Jakub Lehmann

Ceremoniarz: Krystian Galiński

Komentator: Tomasz Szyc

Paschał: Jakub Urbaniak

Rylec: Mateusz Lester

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Bartosz Naglewicz

Turyfer: Krzysztof Korcz

Łódka: Michał Gubański

I czytanie: Jakub Urbaniak

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Jan Buszkiewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

III czytanie: Łukasz Błaszyk

Psalm: Chór Tutti Santi

IV czytanie: Bartosz Naglewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

V czytanie: Mateusz Lester

Psalm: Chór Tutti Santi

VI czytanie: Jakub Lehmann

Psalm: Chór Tutti Santi

VII czytanie: Wiktor Antoniak

Psalm: Chór Tutti Santi

VIII czytanie: Teresa Nowak

Litania do Wszystkich Świętych: Ks. Łukasz/ Organista

Modlitwa powszechna: Siostra Renata, Szafarz Maciej

Woda święcona: Jakub Kaźmierczak

Gong: Maciej Szyc

Dzwonki: Szymon Naglewicz

Przygotowanie ołtarza: J. Kaźmierczak, J. Lewandowski, T. Gabski

Ampułki: ministranci młodsi

Pateny: Seniorzy

Sztandar: Jacek Suszka

Kandelabry: K. Fludra, M. Szyc

Krzyż i figura: J. Kaźmierczak, D. Jankowski,