FUNKCJE – SUMA ODPUSTOWA KU CZCI KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – SOBOTA – GODZ. 18:00

Krzyż: J. Lehmann

Kandelabry: J. Lewandowski, Jan Urbaniak

Ceremoniarz: K. Galiński

Asysta liturgiczna: W. Król, W. Antoniak

Mszał: Jk Urbaniak,

Mikrofon: M. Gubański

Turyfer: K. Korcz,

Łódka: J. Kaźmierczak

I czytanie: B. Naglewicz

Psalm:

II czytanie: Jk Urbaniak

Modlitwa powszechna: Lektorki

Procesja z darami: Żywy Różaniec

Ewangeliarz: B. Naglewicz

Sztandar ministrancki: J. Faliszewski

Asysta sztandaru: C. Dec, A. Dominiak

Ampułki: J. Mydlarz, F. Kaźmierczak

Przygotowanie ołtarza: J. Cieślewicz, F. Kaczmarek

Gong: J. Faliszewski

Rozdanie świeczek na procesję: B. Naglewicz

Nagłośnienie na procesję:

PROSZĘ O OBECNOŚĆ NAJPÓŹNIEJ o 17:45