Drukuj

WIELKI CZWARTEK                                               MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ G. 19:00

Komentator: T. Szyc

Ceremoniarz: W. Król

Asysta liturgiczna: J. Lehmann, M. Lester

Mikrofon: B. Naglewicz

Mszał: K. Galiński

Krzyż: J. Kaźmierczak

Turyferariusz: M. Gubański

Nawikulariusz: J. Lewandowski

Ewangeliarz: Jk. Urbaniak

Czytanie I: Jk Urbaniak

Psalm: Chór Tutti santi

Czytanie II: Lektorka G. Michalak

Modlitwa powszechna: Jan Iszkuło

Procesja z darami: Wincentynki, Tutti Santi, Młodzież F2F, kościół Domowy

Dzwonki i kołatki: Sz. Naglewicz

Gong: J. Faliszewski

Ampułki: S. Kozakiewicz, F. Kaczmarek

Ampułki II: J. Cieślewicz

Przygotowanie ołtarza: F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

Świece: D. Górka, J. Faliszewski

Welon: W. Antoniak, M. Szyc

Pomoc przy umyciu nóg: W. Antoniak, D. Górka

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA GODZ. 18:00 W KOŚCIELE