ADORACJA

WIELKI CZWARTEK

20:30 – 21:30 – M. Szyc, B. Naglewicz

WIELKI PIĄTEK

8:00 – 9:00 – W. Król, Sz. Naglewicz

9:00 – 9:30 – F. Kaczmarek, N. Nowak

9:30 – 10:00 – Bracia Bartkowiak

10:00 – 10:30 – C. Dec, M. Grzybowski

10:30 – 11:00 – F. Mendel, S. Idkowski  

11:00 – 12:00 – J. Lewandowski, D. Górka

12:00 – 13:00 – W. Antoniak, M. Gubański

13:00 – 14:00 – J. Faliszewski, J. Iszkuło

14:00 – 14:30 – Bracia Kuberaccy

14:30 – 15:00 – St. Kozakiewicz, A. Dominiak

15:00 – 15:30 – DROGA KRZYŻOWA

15:30 – 16:00 – F. Kaźmierczak, A. Woźniczak

16:00 – 16:30 – J. Cieślewicz, J. Mydlarz

16:30 – 17:00 – W. Zmuda, J. Cepka

17:00 – 18:00 – K. Galiński, M. Lester

18:00 – 18:45 – Bracia Urbaniak

Adoracja ma miejsce na klęczniku w przygotowanej Ciemnicy (Kaplica Adoracji). Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny (albę lub komże), bez kołnierza. Proszę zaznaczyć swoją obecność. Jeśli zakrystia będzie zamknięta, to proszę wejść do kościoła głównym wejściem i w bocznej nawie założyć komżę.