Drukuj

ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

20:30– 21:30 – M. Szyc, B. Naglewicz

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, Sz. Naglewicz

9:00 – 9:30 – F. Suszka, N. Nowak

9:30 – 10:00 – Bracia Bartkowiak

10:00 – 10:30 – C. Dec, M. Grzybowski

10:30 – 11:00 – F. Mendel, S. Idkowski  

11:00 – 12:00 – J. Lewandowski, D. Górka

12:00 – 13:00 – W. Antoniak, M. Gubański

13:00 – 14:00 – J. Faliszewski, J. Iszkuło

14:00 – 14:30 – Bracia Kuberaccy

14:30 – 15:00 – St. Kozakiewicz, A. Dominiak

15:00 – 15:30 – I. Oses, T. Sobczak

15:30 – 16:00 – F. Kaźmierczak, A. Woźniczak

16:00 – 16:30 – J. Cieślewicz, J. Mydlarz

16:30 – 17:00 – J. Suszka, J. Cepka

17:00 – 18:00 – J. Lehmann, J. Buszkiewicz

18:00 – 19:00 – K. Galiński, M. Lester

19:00 – 19:40 – Bracia Urbaniak

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.