PLAN KOLĘDY
w dniach 02-08 stycznia 2019 r.

 

Dzień

Ksiądz

godz.

Trasa

02.01.2019

Środa

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz

15:00

16:30

Dziećmierowo ul. Dworcowa 46-2 i ul. Polna – M. Gubański, W. Król

Dziećmierowo ul. Katowicka 28-1 i po drodze Czereśniowa- Sz. Naglewicz, A. Bauer

03.01.2019

Czwartek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz

15:30

15:30

Dziećmierowo ul. Dworcowa 105-101 i 94-88 – K. Galiński, W. Antoniak

Dziećmierowo ul. Dworcowa 1-99 nr nieparzyste – W. Król, S. Kozakiewicz

04.01.2019

Piątek

I piątek

 

KOLĘDY NIE MA

05.01.2019

Sobota

Ks. Proboszcz

 

Ks. Łukasz

9:30

 

9:30

Trzebisławki Huby, przy torach do 21 i dalej Trzebisławki od 20 w kierunku wieś –

K. Korcz, B. Naglewicz

Kromolice górka i wieś – J. Kozłowski, B. Idaszak

06.01.2019

Niedziela

Objawienie Pańskie

 

KOLĘDY NIE MA

 

07.01.2019

Poniedziałek

Ks. Proboszcz

 

Ks. Łukasz

15:30

 

15:30

Dziećmierowo ul. Leśna –

M. Gubański, F. Kaczmarek

Dziećmierowo ul. Kwiatowa i od końca Świgonia – K. Galiński, w. Antoniak

08.01.2019

Wtorek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz

15:30

15:30

Dziećmierowo ul. Główna od końca –

W. Król, M. Gubański

Dziećmierowo ul. Słoneczna od końca –

J. Cieślewicz, F. Kaczmarek

 

PLAN KOLĘDY WYWIESZONY JEST TEZ W ZAKRYSTII ORAZ DOSTĘPNY NA STRONIE PARAFII W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI DLA MINISTRANTÓW.

FUNKCJE – SUMA ODPUSTOWA KU CZCI KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – SOBOTA – GODZ. 18:00

Krzyż: J. Lehmann

Kandelabry: J. Lewandowski, Jan Urbaniak

Ceremoniarz: K. Galiński

Asysta liturgiczna: W. Król, W. Antoniak

Mszał: Jk Urbaniak,

Mikrofon: M. Gubański

Turyfer: K. Korcz,

Łódka: J. Kaźmierczak

I czytanie: B. Naglewicz

Psalm:

II czytanie: Jk Urbaniak

Modlitwa powszechna: Lektorki

Procesja z darami: Żywy Różaniec

Ewangeliarz: B. Naglewicz

Sztandar ministrancki: J. Faliszewski

Asysta sztandaru: C. Dec, A. Dominiak

Ampułki: J. Mydlarz, F. Kaźmierczak

Przygotowanie ołtarza: J. Cieślewicz, F. Kaczmarek

Gong: J. Faliszewski

Rozdanie świeczek na procesję: B. Naglewicz

Nagłośnienie na procesję:

PROSZĘ O OBECNOŚĆ NAJPÓŹNIEJ o 17:45

WIELKA SOBOTA

WIGILIA PASCHALNA g. 20:00

Asysta: Wiktor Antoniak, Jakub Lehmann

Ceremoniarz: Krystian Galiński

Komentator: Tomasz Szyc

Paschał: Jakub Urbaniak

Rylec: Mateusz Lester

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Bartosz Naglewicz

Turyfer: Krzysztof Korcz

Łódka: Michał Gubański

I czytanie: Jakub Urbaniak

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Jan Buszkiewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

III czytanie: Łukasz Błaszyk

Psalm: Chór Tutti Santi

IV czytanie: Bartosz Naglewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

V czytanie: Mateusz Lester

Psalm: Chór Tutti Santi

VI czytanie: Jakub Lehmann

Psalm: Chór Tutti Santi

VII czytanie: Wiktor Antoniak

Psalm: Chór Tutti Santi

VIII czytanie: Teresa Nowak

Litania do Wszystkich Świętych: Ks. Łukasz/ Organista

Modlitwa powszechna: Siostra Renata, Szafarz Maciej

Woda święcona: Jakub Kaźmierczak

Gong: Maciej Szyc

Dzwonki: Szymon Naglewicz

Przygotowanie ołtarza: J. Kaźmierczak, J. Lewandowski, T. Gabski

Ampułki: ministranci młodsi

Pateny: Seniorzy

Sztandar: Jacek Suszka

Kandelabry: K. Fludra, M. Szyc

Krzyż i figura: J. Kaźmierczak, D. Jankowski,