Chrzest jest najważniejszym sakramentem, ponieważ wprowadza człowieka w życie Boże, obmywa z grzechów, włącza w Kościół, obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych którym głoszona była Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Zdolny do jego przyjęcia jest każdy, jeszcze nie ochrzczony.

 

W naszej parafii chrzcimy w soboty o godz. 17.30 oraz w niedziele podczas Mszy świętej o godz. 12.00 (chyba, że inne okoliczności nie będą za tym przemawiały).

 

Kto chce ochrzcić dziecko musi miesiąc wcześniej zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującym dokumentami:

 • pełny akt urodzenia(może być odpis) .
 • odpis aktu sakramentu małżeństwa rodziców dziecka.
 • jeżeli chrzestni są z innej parafii niż tutejsza, to zobowiązani są dostarczyć ze swojej parafii miejsca ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania zgodę swojego duszpasterza, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Prawo stanowi, iż takimi mogą być osoby które:
  1. ukończyły 16 rok życia
  2. przyjęły sakrament bierzmowania
  3. nie są obciążone żadnymi karami kościelnymi, żyją zgodnie z zasadami wiary.
  4. nie żyją w tzw. wolnych związkach czyli wszelkiego typu konkubinatach.
  5. uczestniczą w lekcjach katechezy- jeżeli jeszcze się uczą.
 • jeżeli zainteresowani są z innej parafii, należy dostarczyć zgodę swojego proboszcza na chrzest w parafii tutejszej.

Nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w I i III wtorek miesiąca po Mszy świętej o godz.18.00, a w okresie wakacyjnym tylko w I wtorek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.00.